Probleemgebieden

De probleemgebieden waar cliënten zich mee aanmelden zijn:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Algehele gespannenheid en stress
  • Relatieproblemen
  • Communicatieproblemen
  • Levensfaseproblematiek