Voor wie

Kortdurende resultaat- en oplossingsgerichte coaching
Zita Hietink (coach en psycholoog) biedt kortdurende, resultaat- en oplossingsgerichte coaching vanuit een verdiepende invalshoek. In het coachingtraject helpt zij je om je persoonlijke effectiviteiten professionaliteit in je werksetting te vergroten. Door je innerlijke drijfveren, je relatie tot anderen op de werkvloer en relevante ervaringen en vraagstukken te bezien. Dit met het doel om je reflectievermogen te stimuleren, te leren hoe je je talenten optimaal benut en obstakels voor verdere ontwikkeling te overwinnen. Soms is het zinvol je biografie door te werken om meer zicht te krijgen op je interactie- en communicatiepatroon. De basisgedachte is dat elk individu met zijn veelheid aan vaardigheden, talenten, ideeën en competenties in staat is om zijn eigen vragen te beantwoorden. “Mijn specialisatie is het activeren van het reflectievermogen en de daadkracht van het individu. Om de stap naar beweging en ontwikkeling te maken om zo tot een duurzame verandering te komen.”

Je persoonlijke effectiviteit vergroten
Met de juiste vragen ontdek je waar je naartoe wilt. Door je persoonlijke effectiviteit te vergroten, werk je ook aan je persoonlijke vrijheid en levensgeluk. Wat weer zorgt voor minder kans op een burn-out en somberheidsklachten. “Als coach en psycholoog heb ik ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van persoonlijke ontwikkelings- en verandertrajecten. In een coachingstraject worden je innerlijke drijfveren aan de oppervlakte gebracht. Als jij je motieven helder hebt, volgt de mindset vanzelf. We beoordelen samen wat je verder kan brengen in je reflecteer- en veranderproces. Mijn rol is om te inspireren en te ondersteunen. Betrokken en met behoud van professionele afstand. Soms ben ik confronterend en daag ik je met een duidelijk doel voor ogen uit. Ik zeg niet altijd wat je wilt horen.”