Werkwijze

Een coachingstraject behelst gemiddeld 5 tot 8 gesprekken van 1,5 tot 2 uur. De frequentie van de gesprekken gaat in overleg.
Het coachingstraject ziet er als volgt uit:

  • Kennismakingsgesprek/ intakegesprek waarbij wij de doelen en wederzijdse verwachtingen in kaart brengen
  • Opstellen coachingsovereenkomst
  • Start coachingstraject
  • Tussenevaluatie
  • Vervolg coachingstraject
  • Afronding en evaluatie