Werkwijze

Werkwijze en behandeling
Gemiddeld behelst een behandeling 5 tot 10 sessies. Waarden als vertrouwelijkheid, verbinding, respect en veiligheid staan centraal. De verschillende invalshoeken en behandelmethodieken van waaruit gewerkt wordt zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen. Het is een bewezen effectieve behandeling voor angstklachten en depressieve klachten. Deze kortdurende, gestructureerde therapievorm richt zich op het heden en de toekomst: het veranderen van denk- en gedragspatronen staat centraal. Door tot nieuwe gedachten te komen, ga je je beter voelen wat je gedrag op een positieve manier beïnvloedt.
  • Oplossingsgerichte therapie heeft als invalshoek dat het zinvoller is om direct de aandacht te richten op het construeren van oplossingen dan op het analyseren en doorleven van problemen. De basisgedachte is dat je zelf de sleutel in handen hebt voor het oplossen van je problemen.
  • De systemische benadering is erop gericht om het individu in relatie tot de ander te zien. Op welke manier sta je in verbinding met je omgeving? Welke dynamieken spelen er? Wat zijn de rollen die ieder op zich heeft genomen, wat zijn de patronen? Welk gedrag is een herhaling van vroeger?